Music is another world, Telugu Bhava Kavita

by

వచన కవిత్వం
అద్దంకి రామక్రిష్ణ
6
అక్టోబర్ 2015

అహో! అంతు లేని మరో ప్రపంచం .

నాగరికతో పుట్టిందా లేక దేవతలు
సృష్టించిందా ప్రపంచం?
అలా మొదలైన దానికి
శబ్దమే మూలాధారం .

భాష మనుగడకు నాంది అయితే
మరి ప్రపంచం దేనికి?
ప్రకృతి తో అనుసంధానమై మరియు
జనితమైన అంతు లేని
విశ్వాన్ని ఆదరించటానికి
ఆస్వాదించటనికి మరి ఏమిటో వెనకాట

మహామహులు ఎందరో ప్రపంచాన్ని
మునిగితేలి అస్వాదించారు, ఆనందింప చేసారు
వారికి మన వందనాలు.
చెవిలో ఇయర్ఫోన్ పెట్టుకుని
ఏదో శబ్దాన్ని వింటూ మేమూ
ఉన్నాము దాంట్లో అంటే భృమే కదా?

స్వర, లయ పూరితమైన
విశ్వం లో మంచిదేమిటో
వెతకండి, దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు
గ్రహించండి. అవగాహన తో వినే
శబ్దమే ఆనందాన్నికి మూలం.

ప్రపంచమలో పైపైన తేలకండి.
ఇది ఒక అంతు లేని అహో మరో ప్రపంచం!
దాని ఆరాధన, అస్వాదనే మన మనుగడకి
ముఖ్యమని గుర్తించండి.
అదే కదా సంగీత ప్రపంచం!

Top of Form

Bottom of Form

Top of Form

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: