Hindustani Ragas

by

 

                    Jai Srimannarayana!

 

 Ragas from “Raga Guide” ( Alphabetical)

 

 

1.Abhogi                      2.Adana                       3.AhirBhairavi

 

4.Ahaiya Bilawal           5.Asawari                     6.Bagashri

 

7. Bahar                       8.Basant                       9.Bhiarav

 

10.Bhairavi                   11.Bhatiyar                   12.Bhimpalasi

 

13.Bhopal Todi            14.Bhopali                    15.Bibhas

 

16.Bihag                       17.BilaskhnaiTodi         18.BrindavaniSarang

 

19.Chandrakauns         20.Chayanat                 21.DarabariKanada

 

22.Desh                       23.Deshi                       24.Dhani

 

25.Durga                      26.GaudMalhar            27.GuadSarang

 

28.GorakKalyan           29.GurjariTodi  30.Gunkali

 

31.Hamir                      32.Hamsadhvani           33.Hindol

 

34.JaiJayavanti 35.Juanpuri                   36.Jhinhoti

 

37.Jog                          38.Jogiya                      39.Kafi

 

40.Kamod                    41.Kedar                     42.Khamaj

 

43.Kirvani                    44.Lalit             45.Madhuvanti

 

46.ManjKhamaj           47.MeruBihag              48.Marva

 

49.Megh                      50.Miyanki Malhar       51.MiyankiTodi

 

52.Multani                    53.NayakiKanada        54.Patdip

 

55.Pilu                          56.Puriya                      57.PuriyaDhansri

 

58.PuriyaKalyan           59.Purvi                       60.Rageshri

 

 

61.Ramkali                   62.Sahana                    63.Shankara

 

64.Shri                         65.SuddhaKalyan         66.SuddhaSarang

 

67.ShyamKalyan          68.Sindhura                  69.Sohini

 

70.SurMalhar               71.Tlakkamod              72.Tilang

 

73.Yaman

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: